KTM Garanti

Cyklar från KTM är byggda med den allra mest moderna tekniken. De har utrustats med komponenter från välkända tillverkare. Därför ger KTM originalköparen en femårig garanti på fullständigt monterade cyklar för materialfel eller fabrikationsfel på ramen (endast om underhållsintervallerna följs) samt en tvåårig garanti för gaffeln (om det är en produkt från KTM, annars gäller gaffeltillverkarens anvisningar).

Ramens femåriga garanti gäller endast om en besiktning utförs en gång per år av en auktoriserad KTM-återförsäljare i enlighet med KTM:s underhållsmanual. KTM-återförsäljaren måste bekräfta besiktningen med stämpel och underskrift. Utan dessa besiktningar förkortas ramens garanti till tre år. Cykelns ägare ska stå för kostnaden för besiktningar och underhåll. Cyklar och gafflar från KTM som är tillverkade av kolfiber har en treårig garanti.

Även för cyklar som utsätts för hård belastning och påfrestningar (downhill, dirtbike, freeride) är garantiperioden begränsad till tre år.

Elcykelramar från KTM har samma garantivillkor som vanliga cyklar. Komponenter i elektriska system (batteri, motor, m.m.) har en tvåårig garanti (med start från inköpsdatum – gäller materialfel/fabrikationsfel). Tillverkarens instruktioner måste följas/beaktas gällande dessa fel (exempelvis batteriets laddningscykel, m.m.). Du hittar denna information i elcykelns särskilda instruktioner.

Garantiperioden gäller från och med inköpsdatumet. Denna garanti ges endast till originalköparen av en auktoriserad KTM-återförsäljare. Nätauktioner innefattas inte. Om ett garantianspråk framförs ska KTM ges möjligheten att antingen reparera eller byta ut den felaktiga komponenten. Komponenter som inte är defekta byts endast ut på bekostnad av ägaren. Slitna delar som utsatts för normalt slitage omfattas inte av garantin. Dessa delar inkluderar: fälgar och fälgbromsar, lackering, bromsbackar och -klossar, sadel, däck, handtag, styren, stammar, sadelstolpar, lager och tätningar till rörliga delar, kedjehjul, kedjekransar, broms- och växelvajrar samt lysen. KTM ger ingen garanti för skador som orsakats av felaktigt utförda ändringar.

I slutet av din cykelmanual/ditt cykelpass finns ett överlämningscertifikat. Detta måste undertecknas av inköparen och en kopia lämnas hos återförsäljaren. Certifikatet och den defekta komponenten eller cykeln måste kunna visas upp vid ett garantianspråk. Det är inköpsbeviset och ett krav kan inte framföras utan det.

Denna garanti gäller globalt. För att kunna framföra ditt garantianspråk måste du vända dig till återförsäljaren med ditt garanticertifikat. Återförsäljaren vidarebefordrar sedan ditt garantianspråk. Garantin gäller inte om originalkonstruktionen eller -utrustningen har ändrats eller om cykeln har använts felaktigt. Denna garanti från KTM är frivillig. Ytterligare krav från nationella garantibestämmelser omfattas inte häri.