Betalningar

Vi erbjuder våra kunder att göra överföringen till bolagets konto på "Arsico" vid mottagandet av fakturan (kontakta oss via e-post info@bikespot.lv eller per telefon på webbplatsen för telefonkommunikation) samt att göra säkra betalningar med de mest populära internationella kreditkorten, såsom Visa, Master och Banklink-betalningar från ett bankkonto med hjälp av ett betalningssystem från PaySera.

Ångerrätt

  1. Kunden* har ångerrätt och kan, genom att skriva på distansavtal**, frånträda avtalet ensidigt inom 14 dagar från och med den dagen varan eller tjänster har erhållits.
  2. När ångerrätt utövas har du ansvar för användningen av varan under den tid som överskrider sista datumet som upprättats för produkttest, både för sådan användning som strider mot god tro under ångerrättsperioden samt för minskning av produktens värde, kvalitet och säkerhet. Påpeka därför att kunden har rätt att använda produkten i den utsträckning som behövs för att testa varan (i en sådan utsträckning som skulle vara möjlig i den fysiska butiken före köp).
  3. Kunden kan inte använda ångerrätt i de fall som anges i artikel 22 i regeringens förordning nr 255 från den 20 maj 2014 i Förordningen om distansavtal.
  4. Vid återbetalning av produkten eller varan har säljaren rätt att dra av fraktavgifter från återbetalningsbeloppet.
  5. Efter att ha tagit emot anmälan om ågerrätt skickar LLC ARISCO ett erbjudande till kundens mejladress om att antingen lämna in återbetalningsblanketten personligen eller att fylla i den på BIKESPOTs hemsida***.
  6. Återbetalningen sker efter att leverantören har mottagit varan och inköpsbeviset.

 

* Fysiska personer

** Ett avtal om inköp av en produkt eller en tjänst som sker på distans genom att använda kommunikationer som en hemsida, mobila applikationer, e-post, telefon, tv-shop, osv.

*** https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083