Allmänna regler

Under förutsättning att dessa villkor säljer säljare (härefter - "Arsico" eller BIKESPOT) varor som finns på BIKESPOT webbutik på www.bikespot.se (härefter - Internet butik). Köparen köper och tar emot produkten enligt sortimentet som anges av köparen på Web Store webbplatsens order.  Ägande av produkten och mottagande till köparen av varorna övergår för full betalning av inköpspriset.

Vid användning av BIKESPOT webbutik bekräftar du att dessa regler förstås och samtycker till att följa dem på regelbundet och hålla reda på deras förändringar.

Om du behöver hjälp, titta på Företagsinformation.

Konsumentens rättigheter, skyldigheter och samtycke

Köparen är ansvarig för all verksamhet på sitt registrerade konto, dess information samt lösenord och kontots konfidentialitet.

Köparen får inte överföra till tredje part sin kontoinformation (sitt användarnamn och lösenord). Köparens kontoinformation får endast användas av den aktuella användaren (fysisk eller juridisk person) som fick dem.

Ordningen för inlämning och översyn av påståenden riktade till konsumenterna på icke avtalade varor, tjänster eller konsumenternas rättigheter och skyldigheter kan du hitta på https://likumi.lv/doc.php?id=23309 (på lettiska).

Genom att registrera sig på webbutiken, samtycker köparen till dessa villkor och bekräftar att man är en myndig person.

Om köparen är en juridisk person, handlar den i egenskap av en auktoriserad person.

Köparen bekräftar att internetbutiken kommer att användas i enlighet med lagen och användarvillkoren.

BIKESPOT, rättigheter och skyldigheter

BIKESPOT åtar sig i enlighet med produkters och tjänsters beskrivning att utföra godsöverföringsleverans  på förutsagd plats och tid samt i rätt mängd.

Vid händelse av alla slags brott mot förordningar eller regelverket, har BIKESPOT rätt att omedelbart säga upp avtalet angående köparens köp och/eller neka kunden användning av nätbutiken.

BIKESPOT förbehåller sig rätten att ändra information om modeller, utrustning och specifikationer och tillgänglighet när som helst utan förvarning.

BIKESPOT om skydd av personuppgifter

1.  Användning av personuppgifter

BIKESPOT kommer att använda personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer eller faxnummer, enbart för de ändamål som du har gett samtycke till (t.ex. för att hantera information och ordrar). Dessa uppgifter kommer att användas för att tillhandahålla information och tjänster enligt krav, och för att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Dina personuppgifter används endast av BIKESPOT-gruppen och dess samarbetspartner som ansvarar för leverans av din beställning.BIKESPOT tar till alla nödvändiga åtgärder för att lagra och skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in under dina besök på våra hemsidor kommer enbart att användas enligt lagstiftningen som gäller i det land där webbplatsen kontrolleras (Lettland).

2. Säkerhet

BIKESPOT garanterar att dina personuppgifter inte kommer att försvinna, skadas eller spridas vidare. De kommer inte att användas till andra ändamål än de som du gav samtycke till. De kommer att skyddas mot otillåtet tillträde och otillåtet utlämnande.

3. Hyperlänkar på våra hemsidor

Korsreferenser, eller så kallade hyperlänkar, på BIKESPOTs hemsidor kan  kan anslutas till andra företags hemsidor. BIKESPOT tar inte något ansvar för innehåll eller säkerhetspolicy av personuppgifter på sådana hemsidor.

4. Datasäkerhet

Om ni har några frågor angående BIKESPOTs datasäkerhet, kontakta webbansvarig på följande mejladress: info@bikespot.lv

5. Undantag

Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att granska denna information. BIKESPOT behåller rätten att ändra informationen om produkterna och deras tekniska egenskaper utan förvarning, eftersom produkterna ständigt förbättras. 

Faktuering

Vi erbjuder våra kunder att göra överföringen till bolagets konto på "Arsico" vid mottagandet av fakturan (kontakta oss via e-post info@bikespot.lv eller per telefon på webbplatsen för telefonkommunikation) samt att göra säkra betalningar med de mest populära internationella kreditkorten, såsom Visa, Master och Banklink-betalningar från ett bankkonto med hjälp av ett betalningssystem från PaySera.

Ångerrätt

Kunden* har ångerrätt och kan, genom att skriva på distansavtal**, frånträda avtalet ensidigt inom 14 dagar från och med den dagen varan eller tjänster har erhållits.

När ångerrätt utövas har du ansvar för användningen av varan under den tid som överskrider sista datumet som upprättats för produkttest, både för sådan användning som strider mot god tro under ångerrättsperioden samt för minskning av produktens värde, kvalitet och säkerhet. Påpeka därför att kunden har rätt att använda produkten i den utsträckning som behövs för att testa varan (i en sådan utsträckning som skulle vara möjlig i den fysiska butiken före köp).

Kunden kan inte använda ångerrätt i de fall som anges i artikel 22 i regeringens förordning nr 255 från den 20 maj 2014 i Förordningen om distansavtal.

Vid återbetalning av produkten eller varan har säljaren rätt att dra av fraktavgifter från återbetalningsbeloppet.

Efter att ha tagit emot anmälan om ågerrätt skickar LLC ARISCO ett erbjudande till kundens mejladress om att antingen lämna in återbetalningsblanketten personligen eller att fylla i den på BIKESPOTs hemsida***.

Återbetalningen sker efter att leverantören har mottagit varan och inköpsbeviset.

* Fysiska personer

** Ett avtal om inköp av en produkt eller en tjänst som sker på distans genom att använda kommunikationer som en hemsida, mobila applikationer, e-post, telefon, tv-shop, osv.

*** https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083

Leverans

Priset på leveransen beräknas baserat på beställningens produktvikt och leveransadress. Till exempel, priset av en cykelleverans är 49 Euro (inom Sverige) och betalas av köparen. Köparen har möjlighet att göra en beställning och hämta en produkt i vår butik i Riga, på Ventspils gatan 65 i butik på vardagar från 10:00 till 20:00 och lördagar från 10:00 till 18:00. Leveransavgifter för att hämta ut varor i butiken tillämpas inte.

KTM Garanti

Cyklar från KTM är byggda med den allra mest moderna tekniken. De har utrustats med komponenter från välkända tillverkare. Därför ger KTM originalköparen en femårig garanti på fullständigt monterade cyklar för materialfel eller fabrikationsfel på ramen (endast om underhållsintervallerna följs) samt en tvåårig garanti för gaffeln (om det är en produkt från KTM, annars gäller gaffeltillverkarens anvisningar).

Ramens femåriga garanti gäller endast om en besiktning utförs en gång per år av en auktoriserad KTM-återförsäljare i enlighet med KTM:s underhållsmanual. KTM-återförsäljaren måste bekräfta besiktningen med stämpel och underskrift. Utan dessa besiktningar förkortas ramens garanti till tre år. Cykelns ägare ska stå för kostnaden för besiktningar och underhåll. Cyklar och gafflar från KTM som är tillverkade av kolfiber har en treårig garanti.

Även för cyklar som utsätts för hård belastning och påfrestningar (downhill, dirtbike, freeride) är garantiperioden begränsad till tre år.

Elcykelramar från KTM har samma garantivillkor som vanliga cyklar. Komponenter i elektriska system (batteri, motor, m.m.) har en tvåårig garanti (med start från inköpsdatum – gäller materialfel/fabrikationsfel). Tillverkarens instruktioner måste följas/beaktas gällande dessa fel (exempelvis batteriets laddningscykel, m.m.). Du hittar denna information i elcykelns särskilda instruktioner.

Garantiperioden gäller från och med inköpsdatumet. Denna garanti ges endast till originalköparen av en auktoriserad KTM-återförsäljare. Nätauktioner innefattas inte. Om ett garantianspråk framförs ska KTM ges möjligheten att antingen reparera eller byta ut den felaktiga komponenten. Komponenter som inte är defekta byts endast ut på bekostnad av ägaren. Slitna delar som utsatts för normalt slitage omfattas inte av garantin. Dessa delar inkluderar: fälgar och fälgbromsar, lackering, bromsbackar och -klossar, sadel, däck, handtag, styren, stammar, sadelstolpar, lager och tätningar till rörliga delar, kedjehjul, kedjekransar, broms- och växelvajrar samt lysen. KTM ger ingen garanti för skador som orsakats av felaktigt utförda ändringar.

I slutet av din cykelmanual/ditt cykelpass finns ett överlämningscertifikat. Detta måste undertecknas av inköparen och en kopia lämnas hos återförsäljaren. Certifikatet och den defekta komponenten eller cykeln måste kunna visas upp vid ett garantianspråk. Det är inköpsbeviset och ett krav kan inte framföras utan det.

Denna garanti gäller globalt. För att kunna framföra ditt garantianspråk måste du vända dig till återförsäljaren med ditt garanticertifikat. Återförsäljaren vidarebefordrar sedan ditt garantianspråk. Garantin gäller inte om originalkonstruktionen eller -utrustningen har ändrats eller om cykeln har använts felaktigt. Denna garanti från KTM är frivillig. Ytterligare krav från nationella garantibestämmelser omfattas inte häri.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Jag bekräftar att mina personuppgifter uppges frivilligt och jag godkänner att min data ska bearbetas och lagras i  LLC (SIA) ARISCOs databehandlingssystem. Jag intygar härmed att jag är informerad och godkänner att LLC ARISCO behandlar min data både elektroniskt och manuellt. Jag godkänner att LLC ARISCO har rätt att använda mina personuppgifter i syfte att informera mig om befintliga ordrar och nya erbjudanden från LLC ARISCO genom att skicka meddelanden via e-post eller via sms till min mobiltelefon.